PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wyszukiwarka


Uwaga:
Ponieważ powyższa wyszukiwarka podczas wyszukiwania “nie rozumie” słów w różnych formach (przypadkach, rodzajach, czasach, liczbach itp.) prosimy, w przypadku nie znalezienia szukanych informacji, o powtórzenie wyszukiwania wpisując słowa kluczowe w innych formach.
Na przykład szukając słowa nerka można spróbować szukać równieź nerki, nerkom, nerce.

ilość artykułów: 387

Urologia Polska 1990/43/1

ZACIEK Z KIKUTA MOCZOWODU JAKO PRZYCZYNA NAWROTOWEGO ROPNIA POŚLADKA
Andrzej Gomuła, Bronisław Stawarz
trafność: 75

Urologia Polska 1979/32/4

Zespolenie moczowodów jako sposób leczenia odpływu w przypadku zdwojenia miedniczek i moczowodów
Mirosław Kazoń, Piotr Rysiński, Barbara Zofia Zielińska
trafność: 64

Urologia Polska 1998/51/3

GUZ PĘCHERZA MOCZOWEGO NA TORBIELI UJŚCIA MOCZOWODU
Dariusz Nalej, Dariusz Krzemiński, Marcin Szepietowski
trafność: 60

Urologia Polska 1994/47/1a

Operacja Younga-Deesa w leczeniu wynicowania pęcherza moczowego
Alina Bielowicz-Hilgier, Grzegorz Paruszkiewicz
trafność: 55

Urologia Polska 1989/42/1

SPOSÓB ZAOPATRYWANIA KIKUTA MOCZOWODU PODCZAS HEMINEFROURETEREKTOMII Z POWODU ODPŁYWU WSTECZNEGO
Alojzy Witeska, Wojciech Pypno
trafność: 54

Urologia Polska 1978/31/1

Analiza jednostek chorobowych w poszczególnych grupach wiekowych u chorych leczonych w klinice urologicznej AMG
Jerzy Niemirowicz
trafność: 53

Urologia Polska 1984/37/2

UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE W PRZESZCZEPIENIU MOCZOWODÓW DO ESICY W CZASIE USUWANIA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Adam Szkodny
trafność: 52

Urologia Polska 1999/52/3

OLBRZYMI KAMIEŃ W ZASTĘPCZYM PĘCHERZU JELITOWYM
Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski, Adam Gołąb
trafność: 52

Urologia Polska 1994/47/1a

Odległe wyniki wszczepienia moczo- wodów do wydzielonej bańki odbytnicy ze sprowadzeniem esicy na krocze
Jadwiga Jankowski, Jadwiga Zubowska, Anna Grabowska
trafność: 51

Urologia Polska 1978/31/1

Analiza operacji z powodu kamicy górnych dróg moczowych
Stanisław Cieśliński, Romuald Pietraszun, Eugeniusz Miękoś
trafność: 49

Urologia Polska 1994/47/1a

Rak pęcherza wynicowanego u 62-letniego chorego
Zbigniew Kwias, Witold Skorupski
trafność: 48

Urologia Polska 1989/42/2

ŚPIEWAK UZUPEŁNIENIE UBYTKU MOCZOWODU PROTEZĄ SILIKONOWĄ
Janusz Darewicz, Eugeniusz Malczyk, Stanisław Śpiewak
trafność: 48

Urologia Polska 1981/34/3-4

Skręt przyczepka najądrza
Andrzej Prajsner, Jerzy Olucha
trafność: 47

Urologia Polska 1980/33/1

Embolizacja tętnic biodrowych wewnętrznych w leczeniu krwawiących guzów pęcherza moczowego - streszczenie pracy habilitacyjnej
Janusz Darewicz
trafność: 47

Urologia Polska 1987/40/3

WSTĘPNA OCENA ADENOMEKTOMII METODĄ JUVARA W ASPEKCIE WYSTĘPOWANIA ODPŁYWU PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWEGO ORAZ WSPÓŁISTNIENIA ZAKAŻENIA W DROGACH MOCZOWYCH
Grzegorz Basiewicz, Stanisław Dzierżak
trafność: 46

Urologia Polska 1978/31/1

Uszkodzenia narządu moczowego w następstwie cięcia cesarskiego
Jan Krakowski
trafność: 46

Urologia Polska 1995/48/4

ZASTĄPIENIE ZNISZCZONEGO ZWIERACZA CEWKI MOCZOWEJ ZWIERACZEM ODBYTU
Olgierd Sarrazin
trafność: 45

Urologia Polska 1984/37/2

WIELOLETNIA WĘDRÓWKA KULI KARABINOWEJ ZAKOŃCZONA W PĘCHERZU MOCZOWYM
Ferdynand Tyloch, Zdzisław Jarzemski
trafność: 45

Urologia Polska 1985/38/2

CAŁKOWICIE PODWÓJNA CEWKA MOCZOWA U DZIEWCZYNKI
Marek Pilch, Roman Pawłowicz, Bogdan Marut
trafność: 44

Urologia Polska 1993/46/4

Liczne wady układu moczowego jedynej nerki: operacja jednoeta- powa
Tadeusz Bokwa, Zygmunt H. Kaliciński
trafność: 44

Urologia Polska 1983/36/2

Problemy leczenia współistniejących uszkodzeń tylnej cewki i pęcherza moczowego w złamaniu miednicy
Jan Burka, Marian Chrobot
trafność: 44

Urologia Polska 1980/33/4

Wrodzony brak pęcherza i cewki moczowej
Włodzimierz Joszt, Zygmunt H. Kaliciński, Małgorzata Baka-Jakubiak, Henryka Szczepanska
trafność: 43

Urologia Polska 1979/32/4

Przypadek śródotrzewnowego pęknięcia pęcherza moczowego
Aleksander Bęc
trafność: 42

Urologia Polska 1979/32/2

Operacja Boariego z niedomkniętym płatem pęcherzowym
Jerzy Czopik
trafność: 42

Urologia Polska 1994/47/3

Przetoka moczowodowo-pochwowa popromienna
Zbigniew Tański, Edward Pogodski
trafność: 41

Urologia Polska 1979/32/1

Leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet przy pomocy kleju chirurgicznego. Doniesienie wstępne.
Mirosław Kazoń, Longina Rachwał-Sochacka
trafność: 41

Urologia Polska 1978/31/3

Przypadek zezłośliwiałego mięśniaka gładkokomórkowego pęcherza moczowego
Andrzej Musierowicz, Mikołaj Chilimoniuk, Andrzej Matejczuk, Jan Czerniawski
trafność: 40

Urologia Polska 1978/31/4

Sączkowanie ssące w operacjach urologicznych
Józef Kroll, Janusz Aniszczenko
trafność: 40

Urologia Polska 1980/33/3

Operacje wytwórcze cewki moczowej w balanitis xerotic obliterans
Zygmunt Jasiński, Zbigniew Wolski, Stanisław Banach
trafność: 40

Urologia Polska 1980/33/2

Odpływy pęcherzowo-moczowodowe w przebiegu gruźlicy nerek
Bogdan Rosiak, Zofia Salska
trafność: 40

Urologia Polska 1978/31/3

Leyomyoma pęcherza moczowego
Zygmunt Kasztelan
trafność: 40

Urologia Polska 1986/39/3

LECZENIE OPERACYJNE OBUSTRONNYCH ODPŁYWÓW PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWYCH U DZIECI METODĄ FAURE'A (DONIESIENIE WSTĘPNE)
Adam Szkodny, Andrzej Prajsner, Mirosław Salamon
trafność: 39

Urologia Polska 1980/33/4

Ureter retrocavalis - dwa przypadki, jeden z nich leczony przecięciem i zespoleniem żyły głównej
Jarowit Stolarczyk
trafność: 39

Urologia Polska 1978/31/3

Przypadek obustronnej kamicy nerkowej i złośliwego nowotworu nerki lewej
Jacek S. Kossakowski, Mirosław Kazoń
trafność: 38

Urologia Polska 1981/34/3-4

Przypadek ciała obcego w moczowodzie
Jan Szymanowski, Zofia Kasprzycka
trafność: 38

Urologia Polska 1986/39/4

TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE OLBRZYMIEGO URETEROCELE PROSTEGO
Jan Bortkiewicz, Marek Wrona, Leszek Jeromin
trafność: 38

Urologia Polska 1994/47/3

Rekonstrukcja dróg moczowych u chorego z „RECTAL BLADDER\"
Tomasz Demkow, Maciej Niemierko, Zbigniew Wierzbicki
trafność: 38

Urologia Polska 1978/31/1

Pierwotny rak moczowodu
Bolesław Otulakowski, Stanisław Nowakowski
trafność: 38

Urologia Polska 1987/40/1

PRZETOKA MOCZOWODOWO-MACICZNA
Stanisława Spoz, Stanisław Krasoń, Teresa Mizerska
trafność: 37

Urologia Polska 1995/48/1

PRZETOKA MOCZOWODOWO-POCHWOWA SPOWODOWANA CIAŁEM OBCYM
Zbigniew Tański, Edward Pogodski, Zbigniew Jarząbek
trafność: 37

Urologia Polska 1980/33/4

Dwa przypadki przetoki moczowodowo-jelitowej
Andrzej Borówka, Wojciech Romaszewski
trafność: 37

Urologia Polska 1979/32/3

Rzadki przypadek przebicia torbieli skórzastej do pęcherza moczowego
Wiesław Dobrucki, Janusz Dembowski
trafność: 37

Urologia Polska 1981/34/1

Gruźlica moczowodu. badania nad patogenezą oraz powiązaniami czasu leczenia przeciwprątkowego i obrazów radiologicznych zwężeń moczowodu ze zmianami histopatologicznymi (streszczenie pracy na stopień doktora nauk medycznych)
Andrzej Zaruski
trafność: 37

Urologia Polska 1995/48/4

RZADKA POSTAĆ EKTOPOWEJ TORBIELI UJŚCIA MOCZOWODU COECOURETEROCOELE
Andrzej Jankowski, Małgorzata Warzywoda
trafność: 36

Urologia Polska 1993/46/4

Wyniki leczenia dorosłych chorych z powodu torbielowatego rozszerzenia śródpęcherzowego odcinka moczowodu (ureterocoele)
Krzysztof Łukojć, Krzysztof Bar, Wojciech Szewczyk
trafność: 35

Urologia Polska 1999/52/3

BRODAWCZAK PRZEJŚCIOWOKOMÓRKOWY DYSTALNEGO ODCINKA CEWKI MOCZOWEJ
Marcin Szepietowski, Dariusz Krzemiński
trafność: 35

Urologia Polska 1983/36/1

Zmiany w moczowodzie królika spowodowane wprowadzeniem do pęcherza moczowego 3,7% roztworu formaliny
Jerzy Piaszczyński, Tadeusz Krzeski, Ryszard Cieslik
trafność: 35

Urologia Polska 1980/33/4

Wytworzenie prawidłowego napletka jako sposób leczenia spodziectwa żołędziowego (doniesienie tymczasowe)
Jerzy Czopik, Andrzej Nowak
trafność: 35

Urologia Polska 1997/50/1

TORBIEL UJŚCIA ZDWOJONEGO MOCZOWODU ROZPOZNANIE I POSTĘPOWANIE
Tadeusz Bokwa, Zygmunt H. Kaliciński
trafność: 35

Urologia Polska 1996/49/1

SPRAWOZDANIE Z POBYTU NA V EUROPEJSKIM LETNIM FORUM UROLOGICZNYM - PUMERAND, HOLANDIA 11-17. 06. 1995 r.
Aleksander Łapuć, Andrzej Petrus
trafność: 35

Urologia Polska 1995/48/2

PRO MEMORIA - PRZYCZYNEK DO HISTORII UROLOGII POLSKIEJ
Janusz Tyloch, Ferdynand Tyloch
trafność: 34

Urologia Polska 1979/32/1

Powikłanie wywołane ciałem obcym w pęcherzu moczowym
Andrzej Kaczmarek
trafność: 34

Urologia Polska 1988/41/1

WŁASNY SPOSÓB OPERACJI OBUSTRONNEGO ODPŁYWU PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWEGO, WSPÓŁISTNIEJĄCEGO Z WADĄ PODWÓJNEGO MOCZOWODU U DZIECI
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Jolanta Maruszewska
trafność: 34

Urologia Polska 1988/41/3

STOPIEŃ HISTOLOGICZNEJ ZŁOŚLIWOŚCI RAKA PRZEJŚCIOWOKOMÓRKOWEGO PĘCHERZA MOCZOWEGO, A ANTYGEN GRUPOWY KRWI I WIEK CHORYCH
Wojciech Szewczyk, Andrzej Prajsner, Adam Szkodny
trafność: 33

Urologia Polska 1984/37/1

CHORZY Z GRUCZOLAKIEM STERCZA I JEDNOCZEŚNIE INNYMI CHOROBAMI DOLNYCH DRÓG MOCZOWYCH
Adam Szkodny, Zbigniew Jeleń
trafność: 33

Urologia Polska 1985/38/1

ROZPOZNAWANIE I LECZENIE PIERWOTNEGO RAKA MOCZOWODU
Barbara Karasewicz, Janusz Darewicz, Bohdan Cylwik
trafność: 33

Urologia Polska 1994/47/1a

Embriogeneza wynicowanego pęcherza moczowego
Jan Karol Wolski
trafność: 33

Urologia Polska 1995/48/3

EPIDIDYMITIS W NASTĘPSTWIE EKTOPICZNEGO UJŚCIA MOCZOWODU DO PĘCHERZYKA NASIENNEGO
Wojciech Husiatyński, Wojciech Ejchman
trafność: 33

Urologia Polska 2000/53/2

ZASTOSOWANIE WIRTUALNEJ ENDOSKOPII TK W OBRAZOWEJ DIAGNOSTYCE UROLOGICZNEJ WSTĘPNE DOŚWIADCZENIA
Andrzej Urbanik(1), Zygmunt Dobrowolski(2), Małgorzata Grotyńska(1), Robert Chrzan(1), Leszek Woliński(2), Janusz Kosmala(1)
trafność: 33

Urologia Polska 1990/43/2

LISTY DO REDAKCJI
trafność: 33

Urologia Polska 1985/38/1

ZMIANY ANATOMICZNE DRÓG MOCZOWYCH STWIERDZONE PODCZAS OPERACJI NAWROTOWEJ KAMICY NERKOWO-MOCZOWODOWEJ
Bożena Zapatka
trafność: 33

Urologia Polska 1998/51/4

ZESPOLENIE KIELICHOWO-MOCZOWODOWE W LECZENIU POWIKŁANYCH ZWĘŻEŃ POŁĄCZENIA MIEDNICZKOWO-MOCZOWODOWEGO
Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski, Tadeusz Dzioba
trafność: 33

Urologia Polska 1994/47/3

Opis diagnostyki nowo- tworów moczowodu z zastosowaniem badania cytologicznego moczu techniką miliporową
Krzysztof Pastewka, Jan Faryna, Wojciech Romaszewski, Wojciech Husiatyński
trafność: 33

Urologia Polska 1995/48/1

WYNIKI CHIRURGICZNEJ KOREKCJI ZEWNĘTRZNYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH U DZIECI Z WRODZONYM PRZEROSTEM NADNERCZY
Andrzej Paradysz, Barbara Schneiberg, Mieczysław Fryczkowski
trafność: 33

Urologia Polska 1998/51/3

OCENA PRZYDATNOŚCI UROGRAFII, ULTRASONOGRAFII I TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ W ROZPOZNAWANIU NOWOTWORÓW Z NABŁONKA PRZEJŚCIOWEGO GÓRNYCH DRÓG MOCZOWYCH
Tomasz Demkow, Grzegorz Madej, Wojciech Rogowski
trafność: 33

Urologia Polska 1983/36/4

Operacyjne leczenie odpływu wstecznego u chorych z podwójnym moczowodem
Adam Szkodny, Zbigniew Jeleń
trafność: 32

Urologia Polska 1981/34/3-4

Kliniczna ocena ?soluranu" firmy ?pharmachim" w leczeniu kamicy nerek z kwasu moczowego
Anna Cieślak, Krzysztof Piechna, Narcyza Hartel-Ulkowska, Bolesław Kuzaka
trafność: 32

Urologia Polska 1980/33/3

Ocena operacyjnego leczenia ureterocele przemieszczonego wycięciem moczowodu i części podwójnej nerki
Jerzy Friedlender
trafność: 32

Urologia Polska 1992/45/3

Łatwe i tanie usprawiedliwienie zespolenia cewkowopęcherzowego po prostatektomii radykalnej
Andrzej Stokłosa
trafność: 32

Urologia Polska 1978/31/3

Proteza silikonowa jako materiał zastępczy moczowodu w zastosowaniu klinicznym
Andrzej Kotowicz, Jean Leemans
trafność: 32

Urologia Polska 1987/40/2

PRZEZCEWKOWA ELEKTRORESEKCJA GUZÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO UMIEJSCOWIONYCH W OKOLICY UJSC MOCZOWODOWYCH
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Krzysztof Bar, Mirosław Salamon
trafność: 32

Urologia Polska 1984/37/1

OPERACYJNE LECZENIE ODPŁYWU WSTECZNEGO TOWARZYSZĄCEGO WADZIE PODWÓJNEGO MOCZOWODU
Andrzej Borówka, Alojzy Witeska, Tadeusz Krzeski
trafność: 32

Urologia Polska 1988/41/2

BRODAWCZAK W URETEROCELE
Andrzej Paradysz, Ireneusz Kołada
trafność: 32

Urologia Polska 1988/41/3

WEWNĘTRZNE SZYNOWANIE MOCZOWODU
Andrzej Gomuła, Adam Alexandrowicz, Bronisław Stawarz
trafność: 32

Urologia Polska 1982/35/3-4

Wartość błon kolagenowych w uzupełnianiu ubytków moczowodów u psówwartość błon kolagenowych w uzupełnianiu ubytków moczowodów u psów
Andrzej Borówka, Andrzej Koziak, Maria Barbara Gabryelewicz, Maciej Wysocki
trafność: 32

Urologia Polska 1985/38/1

OCENA ZESPOLENIA MOCZOWODOWO-JELITOWEGO ZMODYFIKOWANYM SPOSOBEM LEADBETTERA
Jarowit Stolarczyk, Jerzy Sokołowski
trafność: 32

Urologia Polska 1983/36/1

Badania doświadczalne nad wpływem prostaglandyn na czynność mioelektryczną moczowodów
Piotr Thor, Maciej Augustyn
trafność: 31

Urologia Polska 1983/36/2

Przetoka nerkowo-okrężnicza jako powikłanie roponercza gruźliczego
Andrzej Kowalski, Mieczysław Gałęzia, Marek Jończyk, Stanisław Maj
trafność: 31

Urologia Polska 1978/31/1

Zwężenie moczowodu spowodowane ograniczonym ogniskiem skrobiawicy
Jan Krakowski
trafność: 31

Urologia Polska 2000/53/1

PRZYDATNOŚĆ CYSTOGRAFII W OCENIE ZESPOLENIA CEWKOWO-PĘCHERZOWEGO PO RADYKALNEJ PROSTATEKTOMII
Tomasz Demkow, Tomasz Wiśniewski
trafność: 31

Urologia Polska 1978/31/1

Sonda z sygnałem akustycznym w operacjach kamicy nerek
Lesław Steinmetz
trafność: 30

Urologia Polska 1990/43/1

DWA ZABIEGI PRZEZSKÓRNE NA JEDYNEJ NERCE
Andrzej Gomuła
trafność: 30

Urologia Polska 1987/40/4

EMBOLIZACJA WYBIÓRCZA GAŁĄZKI TĘTNICY NERKOWEJ, ZASTOSOWANA W CELU OPANOWANIA KRWAWIENIA PO NEFROTOMII TOTALNEJ WYKONANEJ W PRZEBIEGU LECZENIA KAMICY ODLEWOWEJ
Krzysztof Szkarłat, Arkadiusz Mikszewicz, Odon Pętlak
trafność: 30

Urologia Polska 1995/48/1

ANALIZA WSKAZAŃ DO USUNIĘCIA NERKI NA MATERIALE WŁASNYM 1115 PRZYPADKÓW
Andrzej Musierowicz, Wojciech Rogowski, Artur Sieczyk
trafność: 30

Urologia Polska 1981/34/2

Rhabdomyosarcoma pęcherza moczowego
Zbigniew Kwias, Bogdan Jurasz, Władysław Twardosz
trafność: 30

Urologia Polska 1995/48/1

WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA KAMIENI MOCZOWYCH
Waldemar Różański, Eugeniusz Miękoś, Zbigniew Górkiewicz, Andrzej Szkodziński
trafność: 30

Urologia Polska 1983/36/2

Rozdwojenie moczowodu ze ślepo zakończonym odgałęzieniem
Andrzej Gomuła, Andrzej Borkowski, Maciej Czaplicki, Narcyza Hartel-Ulkowska
trafność: 30

Urologia Polska 2004/57/1

Ciało obce w pęcherzu moczowym i przestrzeni okołopęcherzowej
Andrzej Bartosik, Marek Pilch, Grzegorz Chojak, Maciej Wenerski
trafność: 29

Urologia Polska 1993/46/3

Współistnienie nerki gąbczastej i wrodzo nego poszerzenia kielichów w nerce podkowiastej — opis przypadku
Piotr Dobroński, Jędrzej Michalec, Janusz Gołębiewski
trafność: 29

Urologia Polska 1978/31/1

Przypadek wrodzonej zastawki górnego odcinka moczowodu
Andrzej Kaczmarek, Wojciech Pypno
trafność: 29

Urologia Polska 1979/32/3

Ocena przydatności klinicznej operacji wytwórczej połączenia miedniczkowo-moczowodowego sposobem Hynesa i Andersona
Władysław Lejawka
trafność: 29

Urologia Polska 1983/36/4

Całkowite zdwojenie cewki moczowej męskiej i żołędzi prącia
Jerzy Bogumił Milewski
trafność: 29

Urologia Polska 1991/44/4

Guz zapalny pęchenza moczo wego naciekający otrzewną, jelito biodrowe, jelito ślepe i wstępnicę
Janusz Wabik, Andrzej Karski, Jan Krakowski
trafność: 29

Urologia Polska 1988/41/4

SAMOISTNE PĘKNIĘCIE PĘCHERZA MOCZOWEGO
Eugeniusz Malczyk, Krzysztof Rogowski
trafność: 29

Urologia Polska 1980/33/1

Wypadające ureterocele u niemowląt
Jerzy Friedlender
trafność: 29

Urologia Polska 1990/43/3

PRZEZCEWKOWE ZABIEGI USUWAJĄCE PRZESZKODĘ PODPĘCHERZOWA U CHORYCH Z USZKODZENIEM RDZENIA KRĘGOWEGO I KORZENI NERWOWYCH
Andrzej Bohatyrewicz, Harald Burgdoerfer
trafność: 29

Urologia Polska 1979/32/2

Sprawozdanie z pobytu w oddziale urologicznym republikańskiego szpitala klinicznego w Kownie
Jan Czerniawski
trafność: 29

Urologia Polska 1983/36/4

Sprawozdanie z 24 dnia naukowego Połnocno-Zachodniego Stowarzyszenia Niemieckich Urologów (Kassel, 10?12 6. 1982 r.)
Mirosław Kazoń
trafność: 28

Urologia Polska 1987/40/4

SPRAWOZDANIE Z POBYTU SZKOLENIOWEGO W KLINICE UROLOGII UNIWERSYTETU W DUSSELDORFIE ? RFN
Grzegorz Pydziński
trafność: 28

Urologia Polska 2001/54/2

Przetoki moczowodowo-pochwowe w materiale własnym
Tadeusz Spruch, Robert Klijer, Jerzy Michalak, Andrzej Jezierski
trafność: 28

Urologia Polska 1990/43/2

WSPÓŁISTNIENIE DWÓCH PIERWOTNYCH RÓŻNEGO POCHODZENIA NOWOTWORÓW NERKI I STERCZA
Krzysztof Bar, Andrzej Noga, Krzysztof Łukojć
trafność: 28

Urologia Polska 1992/45/4

Dodatkowy, ślepo zakończony moczowód ze współistniejącym odpływem pęcherzowo-moczowodowym do wszystkich moczo wodów
Mirosław Bogacki, Wojciech Krawczyński, Marek Sauczek, Julian Strzelczuk
trafność: 28

Urologia Polska 1981/34/2

Nowotwory miedniczek nerkowych i moczowodów w materiale oddziału urologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie
Jan Szymanowski, Wojciech Ejchman
trafność: 28

Urologia Polska 1983/36/3

Częstość występowania współistniejących chorób pęcherza moczowego operowanych jednoczasowo z gruczolakiem stercza
Józef Matych, Eugeniusz Miękoś, Romuald Pietraszun
trafność: 27

Urologia Polska 1991/44/3

Psoas hitch w powtórnym przeszczepieniu moczowodu do pęcherza moczowego
Ryszard Hanecki, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski
trafność: 27

Urologia Polska 1990/43/4

ZESPOLENIE KIELICHOWO-MOCZOWODOWE W LECZENIU WTÓRNEGO ZWĘŻENIA POŁĄCZENIA MIEDNICZKOWO­-MOCZOWODOWEGO. MODYFIKACJA WŁASNA
Andrzej Borkowski, Jędrzej Michalec, Tadeusz Krzeski
trafność: 27

Urologia Polska 1986/39/3

WPŁYW CZYNNIKA WZROSTU NASKÓRKA NA ODNOWĘ BŁONY ŚLUZOWEJ MOCZOWODU
Artur Dembiński, Andrzej Bugajski
trafność: 27

Urologia Polska 1997/50/4

WYNIKI LECZENIA RAKA PRĄCIA W MATERIALE INSTYTUTU ONKOLOGII W WARSZAWIE
Tomasz Demkow, Grzegorz Madej
trafność: 27

Urologia Polska 1981/34/3-4

Kliniczna ocena leczenia chorych urologicznych preparatem gramurin w zakażeniach wywołanych przez pałeczki gram (?)
Kazimierz Adamkiewicz, Janusz Galiński, Jerzy Niemirowicz, Jerzy Korda
trafność: 27

Urologia Polska 2000/53/1

ENDOSKOPOWA ELEKTROHYDRAULICZNA LITOTRYPSJA W LECZENIU CHORYCH Z KAMIENIAMI MOCZOWODÓW
Andrej Borżijevskyj
trafność: 27

Urologia Polska 1981/34/2

Operacje naprawcze cewki moczowej u chorych z uszkodzeniem rdzenia kręgowego
Zbigniew Kwias, Władysław Twardosz, Bronisław Stachowski
trafność: 27

Urologia Polska 1982/35/3-4

Zespolenie moczowodowo-moczowodowe (uretero--ureterostomia, transuretero-ureterostomia)
Andrzej Borkowski, Aleksander Bęc
trafność: 27

Urologia Polska 1987/40/1

PORÓWNAWCZE BADANIA BAKTERIOLOGICZNE MOCZU ZE STRUMIENIA ŚRODKOWEGO I MIEDNICZKI NERKOWEJ
Janusz Dembowski, Ewa Mróz, Jarowit Stolarczyk
trafność: 27

Urologia Polska 1989/42/4

WARTOŚĆ WEWNĘTRZNEGO DRENAŻU GÓRNYCH DRÓG MOCZOWYCH
Zbigniew Wolski, Andrzej Borówka, Maciej Czaplicki, Tadeusz Krzeski
trafność: 27

Urologia Polska 1983/36/1

Trudności rozpoznawcze w kamicy z kwasu moczowego z bezmoczem jako pierwszym objawem
Jerzy Zieliński, Jerzy Czopik
trafność: 27

Urologia Polska 1980/33/4

Moczowodowe nietrzymanie moczu po okresie dzieciństwa
Jarowit Stolarczyk
trafność: 26

Urologia Polska 1987/40/3

KAMICA MOCZOWODOWA POWIKŁANA PĘKNIĘCIEM DOLNEGO KIELICHA NERKI
Lech Lipiec, Ireneusz Fatek, Jan Łukomski
trafność: 26

Urologia Polska 1987/40/4

OCENA LECZENIA OPERACYJNEGO WRODZONYCH UCHYŁKÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO Z DOSTĘPU ŚRÓDPĘCHERZOWEGO
Lidia Skobejko-Włodarska
trafność: 26

Urologia Polska 1979/32/1

Skrzyżowane przemieszczenie nerki
Władysław Lejawka
trafność: 26

Urologia Polska 1985/38/2

OCENA OPERACYJNEGO LECZENIA PRZETOK PĘCHERZOWO­-POCHWOWYCH
Adam Szkodny, Andrzej Prajsner, Krzysztof Bar
trafność: 26

Urologia Polska 1997/50/3

WRODZONE POSZERZENIE KIELICHÓW NERKOWYCH MEGACALICOSIS
Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski, Marek Grabowski, Krzysztof Czernicki
trafność: 26

Urologia Polska 1995/48/4

SUPERSELEKTYWNA EMBOLIZACJA TĘTNIAKA TĘTNICY NERKOWEJ
Bogusław Chwajol, Miroslav Śtursa, Borivoj Cech
trafność: 26

Urologia Polska 1985/38/4

URAZY DRÓG MOCZOWYCH TOWARZYSZĄCE OPERACJOM GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYM
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Krzysztof Bar
trafność: 25

Urologia Polska 1988/41/4

KRWIAK POCHWY (HAEMATOKOLPOS) IMITUJĄCY GUZ MIEDNICY MNIEJSZEJ
Władysław Łazar, Jan Sprogis
trafność: 25

Urologia Polska 1999/52/4

OPERACJE NAPRAWCZE POWIKŁAŃ W OBRĘBIE ZESPOLENIA MOCZOWODOWO-PĘCHERZOWEGO PO PRZESZCZEPIENIU NERKI
Józef Matych, Andrzej Święs, Jerzy Żurek, Konrad Pietraszun, Jacek Pietrzykowski, Barbara Krauze, Bohdan Bieniak, Agnieszka Skrzypek, Oskar Pietraszun, Paweł Jałmużna
trafność: 25

Urologia Polska 1987/40/2

WYSIŁKOWE NIETRZYMANIE MOCZU U KOBIET LECZONE OPERACYJNIE ZMODYFIKOWANĄ METODĄ MARSHALL?MARCHETTI?KRANTZ
Jan Sprogis, Stanisław Krasoń, Stanisława Spoz
trafność: 25

Urologia Polska 1981/34/3-4

Wyniki zachowawczej reoperacji odlewowej kamicy nerkowej
Bożena Zapatka
trafność: 25

Urologia Polska 1996/49/3

SPRAWOZDANIE Z X SYMPOZJUM UROLOGII DZIECIĘCEJ REFLUXUS VESICO-URETERALIS WARSZAWA, 1994 r.
Tomasz Ferenz, Jan Karol Wolski(1), Ryszard Hanecki, Andrzej Borówka
trafność: 25

Urologia Polska 1983/36/2

Zwężenie moczowodu po operacji połączenia miedniczkowo-moczowodowego jako odczyn alergiczny na cewnik
Andrzej Borkowski, Jerzy Bogumił Milewski, Edward Rudzki, Teresa Napiórkowska
trafność: 25

Urologia Polska 1987/40/4

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA W URETERORENOSKOPOWYM (URS) LECZENIU KAMICY MOCZOWODOWEJ
Leszek Jeromin, Marek Sosnowski
trafność: 25

Urologia Polska 1987/40/2

NOWY SPOSÓB PODŚLUZÓWKOWEGO PRZESZCZEPIENIA MOCZOWODÓW PODWÓJNYCH U DZIECI
Zygmunt H. Kaliciński, Włodzimierz Joszt, Wojciech Perdzyński, Jerzy Kansy, Alicja Sarosiek, Zbigniew Dumański
trafność: 25

Urologia Polska 1980/33/4

Ropień okołonerkowy jako powikłanie po operacji na drogach żółciowych
Jan Sadowski, Jerzy Golański, Olgierd Rowiński
trafność: 25

Urologia Polska 1981/34/3-4

Sprawozdanie z VI Sympozjum kamicy moczo­
Kazimierz Dąbrowski, Mirosław Kazoń
trafność: 25

Urologia Polska 1988/41/2

POSZERZENIE MOCZOWODU IZOLOWANĄ PĘTLĄ JELITA CIENKIEGO POZBAWIONĄ ŚLUZÓWKI U CHOREGO Z NAWROTOWĄ KAMICĄ NERKOWĄ DONIESIENIE WSTĘPNE
Tadeusz Krzeski, Zbigniew Wolski, Andrzej Borówka, Stefan Kruś, Mabruk Emsallem
trafność: 25

Urologia Polska 1986/39/1

Badania doświadczalne nad wpływem neurotenzyny na motorykę moczowodów i miedniczek
Piotr Thor, Artur Dembiński, Andrzej Bugajski
trafność: 25

Urologia Polska 1996/49/3

TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE POSTACI BRZUSZNEJ OLBRZYMIEGO WODNIAKA JĄDRA
Marek Lipiński, Marek Wrona, Leszek Jeromin
trafność: 25

Urologia Polska 1997/50/4

LAPAROSKOPOWE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU JATROGENNEGO USZKODZENIA MOCZOWODU
Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski, Andrzej Uzar(1), Janusz Malecha(1), Izabella Rzepka-Górska(1)
trafność: 24

Urologia Polska 1985/38/4

OPERACJE PRZECIWODPŁYWOWE U DZIECI BEZ DRENOWANIA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski, Jarosław Zięba
trafność: 24

Urologia Polska 1995/48/2

MASYWNY KRWIOMOCZ NA TLE WRZODU HUNNERA
Zbigniew Ziętek, Iza Iwan-Ziętek, Ferdynand Tyloch, Maria Kotschy
trafność: 24

Urologia Polska 1981/34/2

Ureter retrocavalis
Lesław Steinmetz, Lech Nowak
trafność: 24

Urologia Polska 1979/32/4

O mechanizmach powstawania nawrotowych nowotworów pęcherza moczowego
Andrzej Kaczmarek
trafność: 24

Urologia Polska 1994/47/1-2

Cystektomia z odpro- wadzeniem moczu do jelita grubego u chorych z nowotworem pęcherza moczowego w złym stanie ogólnym
Maciej Czaplicki, Andrzej W. Malewski, Cezary Torz, Piotr Kryst, Andrzej Borkowski
trafność: 24

Urologia Polska 1980/33/4

Bezmocz wydalniczy z przyczyny hematologicznej
Bożena Zapatka, Stefania Kardaszewicz
trafność: 24

Urologia Polska 2000/53/2

SPRAWOZDANIE Z POBYTU W ZAKŁADZIE PATOMORFOLOGII I KLINICE UROLOGII ONKOLOGICZNEJ UNIWERSYTETU FLORYDA
Jan Faryna
trafność: 24

Urologia Polska 1983/36/3

Wstępna ocena kliniczna glucaronu f-my pharmakon w zapobieganiu wznowom powierzchownych guzów pęcherza moczowego
Tadeusz Krzeski, Andrzej Borkowski
trafność: 24
Wstępna ocena kliniczna glucaronu f-my pharmakon w zapobieganiu wznowom powierzchownych guzów pęcherza moczowego
Tadeusz Krzeski, Andrzej Borkowski
trafność: 24

Urologia Polska 1997/50/3

PRZECIWSTRONNY ODPŁYW PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWY PO JEDNOSTRONNEJ OPERACJI PRZECIWODPŁYWOWEJ U DZIECI
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Zofia Krauze-Balwińska, Jacek Huk
trafność: 23

Urologia Polska 1984/37/3

OCENA ZASADNOŚCI SANATORYJNEGO LECZENIA KAMICY MIEDNICZKI NERKOWEJ I MOCZOWODU W OPARCIU O ANALIZĘ ZDJĘĆ RENTGENOWSKICH
Jan Leńko, Piotr Thor
trafność: 23

Urologia Polska 1994/47/4

Operacja Goodwina jako alternatywa wszczepienia moczowodów do skóry u chorych z zaawansowanym rakiem pęcherza moczowego
Paweł Szymanowski(1), Zbigniew Kwias(1), Roman Krenzj(2), Jan Bręborowicz(1), Piotr Nowakowski(1)
trafność: 23

Urologia Polska 1989/42/1

PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZNYCH
trafność: 23

Urologia Polska 1987/40/4

ZASTÓJ MOCZU W GÓRNYCH DROGACH MOCZOWYCH U CHORYCH NA GRUCZOLAK OKOŁOCEWKOWY W UROGRAFII I RENOGRAFII
Józef Matych
trafność: 23

Urologia Polska 1995/48/2

PRZEZSKÓRNE USUWANIE KAMIENI Z POŁĄCZENIA MIEDNICZKOWO-MOCZOWODOWEGO I GÓRNEGO ODCINKA MOCZOWODU
Nagib Elghawi, Andrzej Borówka, Janusz Judycki, Andrzej Borkowski
trafność: 23

Urologia Polska 1999/52/4

TRZY METACHRONICZNE NOWOTWORY NARZĄDÓW UKŁADU MOCZOWEGO U 69-LETNIEGO MĘŻCZYZNY
Wojciech Pawłowski, Tomasz Sołtysik, Krzysztof Borkowski, Jan Myrta
trafność: 23

Urologia Polska 1978/31/4

Bezobjawowe nowotwory nerek rozpoznane przypadkowo u dwóch chorych
Alojzy Witeska, Andrzej Borówka
trafność: 23

Urologia Polska 1981/34/2

Przypadek rozwarstwiającego tętniaka aorty
Andrzej Karski
trafność: 23

Urologia Polska 1985/38/4

PIERWOTNY RAK MĘSKIEJ CEWKI MOCZOWEJ
Andrzej Bugajski, Anna Radomska, Maciej Augustyn
trafność: 23

Urologia Polska 1978/31/3

Wyrwanie miedniczki nerkowej wraz z kielichami z wnęki nerkowej na skutek tępego urazu brzucha
Tadeusz Kocon
trafność: 23

Urologia Polska 1984/37/2

SPRAWOZDANIE Z 25 DNIA NAUKOWEGO PÓŁNOCNO-NIEMIECKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGÓW ORAZ ZE ZJAZDU DUŃSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO W ODENSE {3. VI. ? 5. VI. 1983)
Mirosław Kazoń
trafność: 23

Urologia Polska 1981/34/2

O współistnieniu nowotworów pęcherza moczowego z nowotworami innych narządów
Andrzej Kaczmarek, Władysław Dobrzęcki
trafność: 23

Urologia Polska 1979/32/4

Niewydolność nerek wskutek gruczolaka stercza u 41-letniego mężczyzny
Alojzy Witeska, Stanisław Dąbkowski, Zygmunt Lorencewicz
trafność: 22

Urologia Polska 1980/33/1

Martwica pęcherza moczowego po telegammaterapii i podwiązaniu tętnic biodrowych wewnętrznych z powodu raka
Janusz Darewicz, Bohdan Cylwik
trafność: 22

Urologia Polska 1983/36/1

Wyniki leczenia zwężeń cewki moczowej za pomocą uretrotomii wewnętrznej
Adam Szkodny, Jan Myrta
trafność: 22

Urologia Polska 1984/37/4

NIEKORZYSTNE UMIEJSCOWIENIE GUZÓW W DOLNYCH DROGACH MOCZOWYCH I ICH LECZENIE ZA POMOCĄ ELEKTRORESEKCJI PRZEZCEWKOWEJ
Adam Szkodny, Andrzej Prajsner, Krzysztof Bar
trafność: 22

Urologia Polska 1985/38/4

RZADKI PRZYPADEK OLBRZYMIEGO MOCZOWODU
Marian Łukiański, Roman Kunicki
trafność: 22

Urologia Polska 1982/35/1-2

Kompresyjne leczenie nowotworów pęcherza
Jarowit Stolarczyk, Jerzy Lorenz, Lucjan Otręba, Janusz Dembowski
trafność: 22

Urologia Polska 1995/48/3

SPRAWOZDANIE Z VI ZJAZDU EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGÓW DZIECIĘCYCH oraz III ZJAZDU IBEROAMERYKAŃSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGÓW DZIECIĘCYCH. (TOLEDO 27 - 29 KWIETNIA 1995)
Wojciech Apoznański, Paweł Kowal
trafność: 22

Urologia Polska 1997/50/4

RZADKA POSTAĆ RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO O UTKANIU PRZEJŚCIOWOKOMÓRKOWYM I GRUCZOŁOWYM
Andrzej Kurpiński, Andrzej Kidawa, Roman Pykało(1), Jarosław Zięba, Grzegorz Madej(2)
trafność: 22

Urologia Polska 2000/53/2

WCZESNE WYNIKI TERAPII FOTODYNAMICZNEJ GUZÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO - DONIESIENIE WSTĘPNE
Bogusław Wojciechowski(2), Aleksander Sieroń(1), Michał Szyguła(1)
trafność: 22

Urologia Polska 1985/38/3

PRZETOKA MOCZOWODOWO-SKÓRNA ORYGINALNE POSTĘPOWANIE LECZNICZE
Bogusław Chwajol, Borivoj Cech
trafność: 22

Urologia Polska 1978/31/2

Leukoplakia układu moczowego
Marek Rożniecki, Karol Stąpor, Marek Sosnowski
trafność: 22

Urologia Polska 1990/43/3

ENDOMETRIOZA ŚRÓDŚCIENNEGO ODCINKA MOCZOWODU
Krzysztof Pych, Andrzej Borówka, Janusz Gołębiewski, Roman Pykało, Tadeusz Krzeski
trafność: 22

Urologia Polska 1979/32/2

Współistnienie dwu pierwotnych różnego pochodzenia nowotworów pęcherza moczowego i nerki
Władysław Lejawka
trafność: 22

Urologia Polska 1983/36/1

Ocena operacji wodonercza sposobem hynes-andersona w porównaniu z innymi sposobami operacji
Andrzej Nowak
trafność: 22

Urologia Polska 1996/49/4

KRWIAK OKOŁOPĘCHERZOWY LECZONY DRENAŻEM WYTWORZONYM POD KONTROLĄ USG ZESTAWEM NEPHROFIX
Marek Lipiński, Marek Wrona, Marek Salagierski, Leszek Jeromin
trafność: 22

Urologia Polska 1984/37/3

ODLEGŁE WYNIKI LECZENIA WYNICOWANIA PĘCHERZA MOCZOWEGO ODPROWADZENIEM MOCZU DO ESICY I CZĘŚCIOWO WYŁĄCZONEGO ODCINKA PROSTNICY
Zbigniew Piasecki, Maciej Augustyn
trafność: 22

Urologia Polska 1999/52/1

LAPAROSKOPOWA KOLPOURETROSUSPENSJA METODĄ OU W LECZENIU WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU U KOBIET
Eugeniusz Miękoś, Zbigniew Trzepizur, Zbigniew Jabłonowski, Cezary Zydek
trafność: 22

Urologia Polska 1997/50/1

NACZYNIAK JAMISTY MOSZNY JAKO RZADKA PRZYCZYNA KRWAWIENIA Z DRÓG MOCZOWYCH
Cezary Szcześniak, Maciej Czaplicki
trafność: 22

Urologia Polska 1989/42/4

OPERACYJNE LECZENIE CHOREGO Z GUZEM NERKI I PRZECIWLEGŁEGO MOCZOWODU
Zbigniew Wolski, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski
trafność: 22

Urologia Polska 1990/43/4

KILKA UWAG W SPRAWIE URAZÓW PĘCHERZA I CEWKI MOCZOWEJ
Stefan Wesołowski, Aleksander Niestępski, Władysław Sulich, Wojciech Obojski, Janusz Lewczuk, Ryszard Poreda, Mieczysław Węglewicz
trafność: 22

Urologia Polska 1985/38/3

ZASTOSOWANIE ELASTYCZNEGO CEWNIKA ?S" W OPERACJACH WYTWÓRCZYCH POŁĄCZENIA MIEDNICZKOWO­-MOCZOWODOWEGO (DONIESIENIE TYMCZASOWE)
Józef Matych, Romuald Pietraszun, Bohdan Bieniak, Konrad Pietraszun
trafność: 21

Urologia Polska 1980/33/2

Współistnienie lewostronnego odpływu pęcherzowo­-nerkowego z zarośnięciem odbytu i wrodzoną przetoką odbytniczo-pochwową
Kazimierz Dąbrowski
trafność: 21

Urologia Polska 1987/40/2

WYTWORZENIE KANAŁU CEWKI WŁASNĄ METODĄ Z PŁATA SKÓRNEGO
Andrzej Kowalski, Marek Jończyk, Mieczysław Gałęzia, Eligiusz Juda, Stanisław Resztak
trafność: 21

Urologia Polska 1996/49/4

SYLWETKA DOKTORA JANA KIEŁKIEWICZA ? PIERWSZEGO ORDYNATORA ODDZIAŁU UROLOGII SZPITALA PRASKIEGO (1920-1929)
Andrzej Kidawa, Andrzej Kurpiński, Paweł Żebrowski
trafność: 21

Urologia Polska 1989/42/3

SPRAWOZDANIE Z VII KONGRESU TOWARZYSTW UROLOGICZNYCH REPUBLIK ZWIĄZKU RADZIECKIEGO, WILNO, 23?26. 11. 1988 R.
Eugeniusz Miękoś
trafność: 21

Urologia Polska 1989/42/1

USUWANIE ZŁOGÓW Z MOCZOWODU NA DRODZE ENDOSKOPOWEJ
Andrzej Gomuła
trafność: 21

Urologia Polska 1990/43/4

WYNIKI ZACHOWAWCZEGO LECZENIA ODPŁYWÓW PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWYCH U DZIECI Z ZESPOŁEM ZABURZEŃ WCHŁANIANIA
Mieczysław Fryczkowski, Maria Łukasik, Andrzej Paradysz
trafność: 21

Urologia Polska 1984/37/2

WŁASNA METODA USUWANIA EKTOPOWEJ TORBIELI UJŚCIA MOCZOWODOWEGO
Tadeusz Krzeski, Andrzej Borówka
trafność: 21

Urologia Polska 1979/32/3

Obustronny pierwotny guz moczowodu
Mirosław Bin, Romuald Pietraszun
trafność: 21

Urologia Polska 1979/32/2

Ropień zaotrzewnowy w przebiegu pyelonephritis xanthogranulomatosa
Jacek Żórawski, Zygmunt Zięba
trafność: 21

Urologia Polska 1999/52/3

REN UNCINATUS - RZADKA WADA WRODZONA NEREK, POWIKŁANA KAMICĄ
Marcin Szepietowski, Dariusz Krzemiński, Andrzej Lemański
trafność: 21

Urologia Polska 1980/33/3

Czasowa, całkowita remisja przerzutów płucnych: raka z nabłonka przejściowego, po leczeniu bleomycyną i winblastyną
Jerzy Korda
trafność: 21

Urologia Polska 1996/49/4

PRZERZUTY DO ODLEGŁYCH NARZĄDÓW JAKO PIERWSZE OBJAWY RAKA NERKI
Barbara Darewicz, Janusz Darewicz, Krzysztof Rogowski, Jan Guszcz, Jacek Kudelski
trafność: 21

Urologia Polska 1987/40/3

PIERWOTNY RAK MĘSKIEJ CEWKI MOCZOWEJ
Marek Pilch, Zdzisław Chojak, Roman Pawłowicz
trafność: 21

Urologia Polska 1999/52/1

JEDNOCZESNE CHIRURGICZNE LECZENIE ZAAWANSOWANEGO NOWOTWORU PĘCHERZA MOCZOWEGO I TĘTNIAKA AORTY
Tomasz Szydełko(1), Paweł Kowal(1), Wojciech Apoznański(1), Andrzej Dorobisz(2), Dariusz Janczak(2), Janusz Dembowski(1), Tadeusz Niezgoda(1)
trafność: 21

Urologia Polska 1994/47/4

: Przypadek lewostronnej przepukliny pachwinowej z całko- witym przemieszczeniem pęcherza moczowego do moszny
Ryszard Prędki, Zbigniew Kwias, Józef Traczyk
trafność: 21

Urologia Polska 1987/40/1

WRAŻENIA Z POBYTU NAUKOWEGO NA WĘGRZECH
Andrzej Musierowicz
trafność: 21

Urologia Polska 1986/39/3

JEDNOCZASOWA OPERACJA OBUSTRONNEJ,OLBRZYMIEJ, ORTOTOPICZNEJ TORBIELI MOCZOWODU
Zbigniew Piasecki, Zygmunt Dobrowolski
trafność: 20

Urologia Polska 1999/52/2

DOCEWKOWE WLEWKI MITOMYCYNY C U CHOREGO Z ZASTĘPCZYM PĘCHERZEM ESICZYM
Kazimierz Krajka(1), Wojciech Lauer(1), Maciej Markuszewski(2), Stanisław Janicki(3)
trafność: 20

Urologia Polska 1996/49/1

WTÓRNY ROPIEŃ MIĘŚNIA LĘDŹWIOWEGO WIĘKSZEGO W 21 LAT PO OPERACJI ZWĘŻENIA PRZEJŚCIA MIEDNICZKOWO-MOCZOWODOWEGO
Cezary Zydek, Marek Pisarski
trafność: 20

Urologia Polska 1978/31/3

Ocena różnych metod diagnostycznych w nowotworach pęcherza moczowego
Władysław Twardosz, Zbigniew Kwias, Tadeusz Jurczykowski, Ryszard Prędki
trafność: 20

Urologia Polska 1979/32/4

Przebieg pooperacyjny u chorych z gruczolakiem stercza przyjętych do kliniki z cewnikiem założonym na stałe
Maciej Czaplicki, Józefa Wencel, Tadeusz Niedźwiedzki
trafność: 20

Urologia Polska 1994/47/1a

Pierwotne zamknięcie wynicowanego pęcherza
Małgorzata Baka-Jakubiak, Piotr Gastoł
trafność: 20

Urologia Polska 1998/51/1

PRZYDATNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA PROFILOMETRII CEWKOWEJ W NIETRZYMANIU MOCZU U KOBIET
Andrzej Preisner, Piotr Radziszewski, Wojciech Szewczyk
trafność: 20

Urologia Polska 1979/32/4

Wpływ środowiska na występowanie kamicy układu moczowego
Zbigniew Kwias, Marek Turski, Wojciech Twardosz
trafność: 20

Urologia Polska 1994/47/1a

Czynnościowa rekonstrukcja w zespole wierz- chniactwa i wynicowan
Małgorzata Baka-Jakubiak, Piotr Gastoł
trafność: 20

Urologia Polska 1988/41/4

OZNACZANIE BUDOWY KRYSTALICZNEJ KAMIENI MOCZOWYCH PRZY POMOCY DYFRAKTOMETRU RENTGENOWSKIEGO
Waldemar Różański, Zbigniew Górkiewicz, Eugeniusz Miękoś, Zdzisław Gałdecki
trafność: 20

Urologia Polska 1996/49/3

OCENA SKUTECZNOŚCI OPERACYJNEGO FAŁDOWANIA MOCZOWODÓW OLBRZYMICH SPOSOBEM KALICIŃSKIEGO U DZIECI
Wojciech Perdzyński
trafność: 20

Urologia Polska 1985/38/3

SAMOISTNE PRZECIEKANIE MOCZU DO PRZESTRZENI OKOŁONERKOWEJ W PRZEBIEGU RAKA SZYI PĘCHERZA
Remigiusz Ploch
trafność: 20

Urologia Polska 1989/42/1

ULTRASONOGRAFICZNY POMIAR ZALEGANIA MOCZU Z UŻYCIEM KOMPUTERA
Andrzej Gomuła
trafność: 20

Urologia Polska 1981/34/3-4

Wartość retrygonzacji szyi pęcherza moczowego
Andrzej Borówka
trafność: 19

Urologia Polska 1984/37/2

POSTĘPOWANIE W OBUSTRONNYCH PRZETOKACH MOCZOWODOWO-POCHWOWYCH
Andrzej Bugajski
trafność: 19

Urologia Polska 1998/51/4

ESWL U CHORYCH NA HEMOFILIĘ
Maciej Czaplicki(1), Tomasz Jakubczyk(1), Andrzej Borkowski(1), Wojciech Jaśkowiak(2), Jan M. Ziemski(2)
trafność: 19

Urologia Polska 1999/52/4

SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM POŚWIĘCONEGO LASEROM W UROLOGII
Krzysztof Bar
trafność: 19

Urologia Polska 1999/52/3

WYBIÓRCZA EMBOLIZACJA TĘTNICY NERKOWEJ W LECZENIU JATROGENNEGO KRWAWIENIA PO PRZEZSKÓRNEJ NEFROSTOMII
Marzena Janczarek, Tomasz Jargiełło, Bogumił Grzechnik
trafność: 19

Urologia Polska 1978/31/4

Niewydolność nerek z przyczyn urologicznych
Zygmunt Jasiński, Stanisław Banach, Zbigniew Wolski, Anna Skrzycka, Julian Witorzeńć
trafność: 19

Urologia Polska 1980/33/1

Wartość Amikacyny w leczeniu zakażeń układu moczowego
Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski, Agnieszka Wardyńska-Szlasa, Jerzy Zachwiej
trafność: 19

Urologia Polska 2001/54/2

Odpowiedź na polemikę dr. hab. n. med. Jacka Ogrodnika dotyczącą pracy „Tomografia komputerowa u pacjentów z podejrzeniem kamicy moczowodowej
A. Cieszanowski, Katarzyna Zaniewicz, Barbara Rożniatowska-Sadkowska, Tomasz Nadolski, Jan Skarbek-Kiełczewski, Jan Szymanowski
trafność: 19

Urologia Polska 1984/37/2

SPRAWOZDANIE Z 77 KONGRESU FRANCUSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO, PARYŻ, 16?19 LISTOPADA 1983 R.
Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski, Jerzy Zieliński
trafność: 19

Urologia Polska 1986/39/4

PRZYDATNOŚĆ KLINICZNA CEWNIKA ?S"
Jarowit Stolarczyk, Jerzy Sokołowski
trafność: 19

Urologia Polska 1989/42/2

PRÓBY UWIDOCZNIENIA WŁÓKIEN MACIERZY ORGANICZNEJ KAMIENI MOCZOWYCH W WYNIKU CHEMIOLIZY IN VITRO PRZY POMOCY PREPARATÓW FITOLIZYNA I RUBIOLIZYNA
Waldemar Różański, Lucyna Miękoś, Leszek Klimek
trafność: 19

Urologia Polska 1987/40/3

RAK JASNOKOMÓRKOWY W NERCE PODKOWIASTEJ
Andrzej Bugajski, Maciej Augustyn
trafność: 19

Urologia Polska 1982/35/3-4

Rozpoznanie, klasyfikacja i postępowanie w zdwojeniach górnych dróg moczowych
Zygmunt H. Kaliciński, Jerzy Kansy, Małgorzata Baka-Jakubiak, Włodzimierz Joszt, Wojciech Perdzyński
trafność: 19

Urologia Polska 1997/50/4

OTWARTE ZEWNĄTRZ-1 WEWNĄTRZOTRZEWNOWE ZRANIENIE PĘCHERZA MOCZOWEGO
Andrzej Lemański, Marcin Szepietowski, Dariusz Krzemiński
trafność: 19

Urologia Polska 1982/35/3-4

Nadpęcherzowe odprowadzenie moczu metodą sobera
Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski
trafność: 19

Urologia Polska 1990/43/4

SKUTECZNOŚĆ KLINICZNA I ANTYBAKTERYJNA AZTREONAMU W ZAKAŻENIACH OPORNYCH NA INNE ANTYBIOTYKI
Władysław Tkaczewski, Zbigniew Pieloch, Eugeniusz Miękoś, Czesław Pawlak, Halina Adamska-Dyniewska, Andrzej Szymanski, Anna Bara
trafność: 19

Urologia Polska 1993/46/1

Prof. dr hab. med. Alfons Antoni Wojewski (1912-1992)
Tadeusz Zajączkowski
trafność: 19

Urologia Polska 1979/32/3

Nerka wielotorbielowata dorosłych
Bogdan Rosiak
trafność: 19

Urologia Polska 1993/46/2

Odpływ wsteczny pęcherzowo-moczowodowy jako droga szerzenia się raka pęcherza moczowego
Zbigniew Wolski, Andrzej Borówka, Andrzej Borkowski
trafność: 19

Urologia Polska 1979/32/4

Brodawczaki miedniczki i kielichów nerkowych
Jerzy Golański
trafność: 18

Urologia Polska 1994/47/1a

IX Sympozjum Urologii Dziecięcej. Wynicowanie pęcherza moczo- wego i wierzchniact
Andrzej Borówka
trafność: 18

Urologia Polska 2002/55/4

Ocena zespolenia moczowodowo-jelitowego (ZMJ) wykonanego sposobem Le Due w zastępczym pęcherzu jelitowym (ZPJ) u chorych z rakiem pęcherza moczowego
Mieczysław Fryczkowski, Jacek Huk, Andrzej Paradysz, Zofia Krauze-Balwińska
trafność: 18

Urologia Polska 1979/32/2

Wartość raveronu w leczeniu chorych z przerostem stercza
Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski
trafność: 18

Urologia Polska 1996/49/2

ZASTAWKA CEWKI TYLNEJ U DOROSŁEGO MĘŻCZYZNY - PREZENTACJA PRZYPADKU
Andrzej Kurpiński, Andrzej Kidawa, Grzegorz Jędrzejczak
trafność: 18

Urologia Polska 1986/39/1

Ultrasonografia moszny. ocena wyników badań u 133 chorych
Wojciech Włodarczyk, Eugeniusz Miękoś, Wieńczysław Monita, Czesław Pawlak
trafność: 18

Urologia Polska 1985/38/2

ZAKAŻENIA SZPITALNE W KLINICE UROLOGII AM W ŁODZI
Leszek Jeromin, Janina Szymańska, Marek Rożniecki, Elżbieta Sobolewska, Iwona Brygier
trafność: 18

Urologia Polska 1986/39/4

DYSURIA I CZĘSTOMOCZ U CHORYCH NA RAKA STERCZA
Jan Leńko, Andrzej Bugajski, Maciej Augustyn
trafność: 18

Urologia Polska 1985/38/4

PRÓBA ZAPOBIEGANIA NIEDROŻNOŚCI JELIT PO CAŁKOWITYM USUNIĘCIU PĘCHERZA MOCZOWEGO Z POWODU RAKA
Andrzej Musierowicz, Andrzej Łabędzki, Wojciech Rogowski, Wojciech Bociański
trafność: 18

Urologia Polska 1989/42/4

WPŁYW pH MOCZU NA FARMAKOKINETYKĘ GENTAMYCYNY U KRÓLIKÓW
Stanisław Dyderski
trafność: 18

Urologia Polska 1980/33/2

Nadpęcherzowe odprowadzenie moczu sposobem Brickera u dzieci
Jan Gruchalski, Hanna Lipska
trafność: 18

Urologia Polska 1997/50/3

PRZETOKA PĘCHERZOWO-ESICZA W PRZEBIEGU RAKA ESICY JAKO PROBLEM DIAGNOSTYCZNY I LECZNICZY
Dariusz Krzemiński, Zbigniew Mysiński, Dariusz Nalej
trafność: 18

Urologia Polska 1980/33/2

Przetoka moczowodowa - „ureterostomia in situ"
Jarowit Stolarczyk, Artur Żebracki
trafność: 18

Urologia Polska 1994/47/4

Dwuetapowa elektroresekcja dużych guzów pęcherza
Jacek Ogrodnik, Bronisław Stawarz
trafność: 18

Urologia Polska 1985/38/1

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI UROLOGÓW WŁOSKICH ?KONFRONTACJE W UROLOGII 1984 R." (FIUGGI TERME, 7?9. IX. 1984 R.)
Jan Leńko
trafność: 18

Urologia Polska 2000/53/2

GUZ ZAPALNY PĘCHERZA MOCZOWEGO U 32-LETNIEJ KOBIETY
Dariusz Krzemiński, Marcin Szepietowski, Andrzej Lemański, Dariusz Nalej
trafność: 18
OLBRZYMI, ŁAGODNY ROZROST STERCZA
Zbigniew Tański, Edward Pogodski, Andrzej Raś(2), Tadeusz Gacki, Zbigniew Jarząbek
trafność: 18

Urologia Polska 1981/34/2

Zmiany w ciągu ćwierćwiecza dotyczące niektórych cech klinicznych kamicy oraz składu chemicznego kamieni moczowych
Jerzy Zieliński, Andrzej Nowak, Alina Wybraniec-Patalong
trafność: 18

Urologia Polska 1997/50/2

SPRAWOZDANIE Z II SYMPOZJUM UROLOGII ONKOLOGICZNEJ "ZASTĘPCZY PĘCHERZ JELITOWY U KOBIET" BYDGOSZCZ, 6.12.1996 R.
Aleksander Łapuć, Zbigniew Wolski
trafność: 18

Urologia Polska 1978/31/2

Aktywność koloidalna w moczu chorych na nawrotową kamicę moczową
Leszek Modliński
trafność: 18

Urologia Polska 1978/31/1

Częściowe wycięcie nerki zmodyfikowanym sposobem D. F. Williamsa
Jerzy Hampel
trafność: 18

Urologia Polska 1980/33/2

Sprawozdanie z II Kongresu Urologów Bułgarskich
Stefan Wesołowski
trafność: 18

Urologia Polska 2002/55/2

Współistnienie raka nerkowokomórkowego i gruźlicy układu moczowego u 22-letniej kobiety
Wojciech Kołaczyk, Jarosław Lewandowski
trafność: 17
Endometrioza pęcherza moczowego i moczowodu - opis przypadku
Wojciech Pypno(1), Maciej Zbrzeźniak(1), Adam Gajda(1), Joanna Ostrowska(2)
trafność: 17

Urologia Polska 1994/47/4

Wartość paliatywnego leczenia napromieniowaniem chorych na miejscowo zaawansowanego raka pęcherza moczowego
Ryszard Krynicki, Piotr Pęczkowski, Danuta Gajl
trafność: 17

Urologia Polska 1990/43/1

PRZEZCEWKOWA ELEKTRORESEKCJA GUZÓW NACIEKAJĄCYCH PĘCHERZA MOCZOWEGO
Andrzej Prajsner, Adam Szkodny, Mirosław Salamon, Wiesław Duda
trafność: 17

Urologia Polska 1995/48/4

SPRAWOZDANIE Z VI EUROPEJSKIEGO SYMPOZJUM NA TEMAT KAMICY - SZTOKHOLM - 8-10.06.95 r.
Jerzy Lorenz
trafność: 17

Urologia Polska 1992/45/1

Doświadczenia własne w leczeniu operacyjnym przetok moczowych u kobiet część pierwsza — rodzaje i metody leczenia)
Zdzisław Kuźnik, Sławomir Dutkiewicz
trafność: 17

Urologia Polska 1990/43/1

ODPŁYW PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWY JAKO POWIKŁANIE PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GRUCZOLAKA STERCZA
Andrzej Prajsner
trafność: 17

Urologia Polska 1995/48/2

MIEJSCE URETEROLITOTOMII WE WSPÓŁCZESNYM LECZENIU KAMICY MOCZOWODOWEJ
Ewa Koźmińska, Krzysztof Pych, Nagib Elghawi, Maciej Czaplicki, Andrzej Borówka, Andrzej Borkowski
trafność: 17

Urologia Polska 1994/47/4

Ocena wartości diagnostycznej badań cytologicznych osadu moczu w nabłonkowych nowotworach pęcherza moczowego w różnym stadium zaawan- sowania i o różnym stopniu złośliwości histologicznej
Paweł Szymanowski(1), Zbigniew Kwias(1), Roman Krenzj(2), Jan Bręborowicz(1), Piotr Nowakowski(1)
trafność: 17

Urologia Polska 1989/42/4

POZIOM KWASU SJALOWEGO W SUROWICY KRWI, MOCZU ORAZ W HOMOGENATACH TKANKOWYCH CHORYCH NA RAKA LUB BRODAWCZAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Marek Rokicki, Wojciech Rokicki, Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski
trafność: 17

Urologia Polska 1997/50/1

OCENA GÓRNYCH DRÓG MOCZOWYCH NA PODSTAWIE WCZESNEJ POOPERACYJNEJ UROGRAFII PO NADPĘCHERZOWYM ODPROWADZENIU MOCZU DONIESIENIE WSTĘPNE
Tomasz Demkow, Wojciech Rogowski, Grzegorz Madej
trafność: 17

Urologia Polska 1990/43/2

WYNIKI LECZENIA NACIEKAJĄCEGO RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO W POSTĘPOWANIU DWUCZASOWYM PRZY NADPĘCHERZOWYM ODPROWADZENIU MOCZU I RADYKALNEJ CYSTEKTOMII
Jurgen Zumbe, Gerd Kierfeld, Grzegorz Szkodny
trafność: 17

Urologia Polska 1987/40/2

ZMIANY MORFOLOGICZNE W ŚRÓDMIĄŻSZOWYM ZAPALENIU PĘCHERZA MOCZOWEGO U KOBIET
Wiktor Łotocki
trafność: 17

Urologia Polska 1996/49/2

OCENA NIEKTÓRYCH SKŁADOWYCH BIAŁKOMOCZU U CHORYCH PODDANYCH KRUSZENIU KAMIENI NERKOWYCH FALĄ WSTRZĄSOWĄ, WYTWARZANĄ POZAUSTROJOWO (ESWL)
Krystyna Klimek(1), Tadeusz Sadowski(2), Jacek Niezabitowski(2), Grzegorz Raszewski(2), Krzysztof Marczewski(1)
trafność: 17

Urologia Polska 1999/52/4

STĘŻENIE INHIBITORÓW KRYSTALIZACJI (MAGNEZ) W MOCZU CHORYCH Z KAMICĄ
Elżbieta Szczurek, Zofia Słodowska-Hajduk, Piotr Thor
trafność: 17

Urologia Polska 1989/42/4

WRAŻENIA Z POBYTU NAUKOWEGO W KLINICE UROLOGICZNEJ W WURZBURGU (RFN)
Andrzej Musierowicz
trafność: 17

Urologia Polska 2000/53/3

SPRAWOZDANIE Z IV KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA TRANSPLANTACYJNEGO WROCŁAW 20-22 MAJA 1999 R.
Józef Matych
trafność: 16

Urologia Polska 1996/49/2

ROZWÓJ CEWKI MOCZOWEJ MĘSKIEJ U ZARODKÓW I WCZESNYCH PŁODÓW LUDZKICH (7-12 TYDZIEŃ)
Bolesław Otulakowski
trafność: 16

Urologia Polska 1988/41/2

WYNIKI LECZENIA EKTOPICZNEJ TORBIELI UJŚCIA PĘCHERZOWEGO MOCZOWODU METODĄ HEMINEFROURETEREKTOMII
Jan Gruchalski, Krzysztof Grabowski, Ewa Gruchalska
trafność: 16

Urologia Polska 1999/52/3

SPRAWOZDANIE Z POBYTU W KLINICE UROLOGII DALHOUSIE UNIVERSITY W HALIFAX (KANADA)
Krzysztof Kwela
trafność: 16

Urologia Polska 1994/47/1a

Wady odbytu i odbytnicy u dzieci z wynicowaniem pęcherza moczowego
Czesław Szymkiewicz, Małgorzata Baka-Jakubiak, Lidia Skobejko-Włodarska, Krystyna Strulak, Wojciech Kamiński
trafność: 16

Urologia Polska 1986/39/4

DEFORMACJE PĘCHERZA MOCZOWEGO W PRZEBIEGU GUZÓW NARZĄDÓW MIEDNICY MNIEJSZEJ
Stanisław Maj, Ireneusz Fatek, Lech Lipiec, Stefan Olszewski
trafność: 16

Urologia Polska 1999/52/3

SPRAWOZDANIE Z VIII ZIMOWEGO UROLOGICZNEGO FORUM (21-25. 11. 1999 R. - DAVOS, SZWAJCARIA)
Krzysztof Bar
trafność: 16

Urologia Polska 1998/51/3

ZESPÓŁ NISKIEJ TRÓJJODOTYRONINY W CHOROBACH PĘCHERZA MOCZOWEGO
Zbigniew Tański, Adam Janiak
trafność: 16

Urologia Polska 1978/31/2

Dwa przypadki oderwania nerki od szypuły naczyniowej
Józef Czyżak, Andrzej Piotrowski
trafność: 16

Urologia Polska 1997/50/2

OCENA PORÓWNAWCZA SKUTECZNOŚCI LECZENIA PREPARATAMI BCG I ADRIBLASTYNĄ W GRUPIE CHORYCH Z POWIERZCHOWNYMI GUZAMI PĘCHERZA MOCZOWEGO
Piotr Kaczmarek, Eugeniusz Miękoś
trafność: 16

Urologia Polska 1989/42/2

WŁASNE DOŚWIADCZENIA W WEWNĘTRZNYM SZYNOWANIU MOCZOWODU CEWNIKIEM DOPPEL-J
Leszek Jeromin, Andrzej Prelich
trafność: 16

Urologia Polska 1978/31/3

Leczenie chirurgiczne i onkologiczne nowotworów pęcherza moczowego
Władysław Twardosz, Zbigniew Kwias, Cezary Ramlau, Barbara Głuszak, Anna Wachowiak
trafność: 16

Urologia Polska 1978/31/1

Wyniki leczenia nowotworów pęcherza moczowego przez całkowite wycięcie pęcherza
Jerzy Niemirowicz
trafność: 16

Urologia Polska 1990/43/4

OCENA STOSOWANYCH METOD ZNIECZULENIA U CHORYCH OPEROWANYCH W KLINICE UROLOGII INSTYTUTU CHIRURGII WAM W ŁODZI
Anna Bednarek, Marek Pisarski, Czesław Pawlak
trafność: 16

Urologia Polska 1997/50/1

SPRAWOZDANIE Z POBYTU W KLINICE UROLOGII UNIVERSITE LIBRĘ DE BRUXELLES BRUKSELA, BELGIA 08-12.07.1996 r.
Eugeniusz Miękoś, Zbigniew Jabłonowski
trafność: 16

Urologia Polska 1997/50/3

ZMIANA WRAŻLIWOŚCI FLORY BAKTERYJNEJ W MOCZU CHORYCH LECZONYCH W KLINICE UROLOGII AM W WARSZAWIE NA PRZESTRZENI DZIESIĘCIU LAT
Renata Rolińska, Andrzej W. Malewski, Maciej Czaplicki, Radosław Jardanowski, Danuta Szmidt, Józefa Wencel, Tadeusz Krzeski, Andrzej Borkowski
trafność: 16

Urologia Polska 1996/49/3

SPRAWOZDANIE Z VII KONGRESU EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGÓW DZIECIĘCYCH LONDYN 20-22. 03. 1996 r.
Paweł Kowal
trafność: 16

Urologia Polska 1978/31/2

Ultrasonografia w diagnostyce urologicznej
Edward Kościołek, Zdzisław Czajkowski
trafność: 16

Urologia Polska 1988/41/2

OCENA PRZYDATNOŚCI METOKLOPRAMIDU W ZWALCZANIU UPORCZYWYCH WYMIOTÓW W PRZEBIEGU CHEMIOTERAPII NOWOTWORÓW UKŁADU NARZĄDÓW MOCZOWO-PŁCIOWYCH
Romuald Zdrojowy
trafność: 16

Urologia Polska 1997/50/4

ZASTĘPCZY PĘCHERZ JELITOWY U KOBIET PO RADYKALNEJ CYSTEKTOMII
Zbigniew Wolski, Jerzy Siekiera, Andrzej Szymański
trafność: 16

Urologia Polska 1980/33/3

Jednoczasowa, obustronna operacja nerek z dostępu tylnego (Simona)
Andrzej Borkowski
trafność: 16

Urologia Polska 1981/34/2

Wyniki leczenia operacyjnego odpływów pęcherzowo­-moczowodowych u dzieci metodą Glenna-Andersona
Andrzej Borówka
trafność: 16

Urologia Polska 1995/48/3

SPRAWOZDANIE Z II BERLIŃSKIEGO SYMPOZJUM LAPAROSKOPII UROLOGICZNEJ BERLIN, 28-29 KWIETNIA 1995
Piotr Dobroński(1), Jacek Judycki(2)
trafność: 16

Urologia Polska 1989/42/3

TECHNIKA CHIRURGICZNEGO ZAOPATRZENIA LOŻY PO PRZEZPĘCHERZOWYM WYCIĘCIU GRUCZOLAKA STERCZA
Józef Matych
trafność: 16

Urologia Polska 1987/40/4

CZĘSTOŚĆ IZOLACJI CHLAMYDIA TRACHOMATIS Z CEWKI MOCZOWEJ UROLOGICZNYCH CHORYCH
Irena Choroszy-Król, Kryspina Grzybek-Hryncewicz, Janina Ruczkowska, Jarowit Stolarczyk, Jerzy Lorenz
trafność: 15

Urologia Polska 1979/32/3

Ropne schorzenia nerek
Bolesław Kuzaka
trafność: 15

Urologia Polska 1996/49/3

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NARZĄDÓW UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO WSPÓŁISTNIEJĄCE Z INNYMI NOWOTWORAMI
Jerzy Świerż, Bronisław Stawarz
trafność: 15

Urologia Polska 1995/48/4

MIĘSAKI NARZĄDÓW UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO
Jerzy Świerż, Bronisław Stawarz
trafność: 15

Urologia Polska 1989/42/3

PRZEZSKÓRNE PRZETOKI NERKOWE
Andrzej Gomuła
trafność: 15

Urologia Polska 1994/47/3

Dr med. Stefan Czubalski — ordynator oddziału urologicznego Szpitala Wolskiego w Warszawie
Krzysztof Czubalski, Roman Ostatek
trafność: 15

Urologia Polska 1998/51/2

OCENA WYNIKÓW LECZENIA NOWOTWORÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO ZA POMOCĄ ELEKTRORESEKCJI PRZEZCEWKOWEJ I LASERA NEODYMOWEGO ND:YAG
Krzysztof Bar
trafność: 15

Urologia Polska 1993/46/3

Sprawozdanie z udziału w 34 Dniu Naukowym Południowo-Zachodnio-Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego — Heidelberg 19-22.V.1993)
Mirosław Kazoń
trafność: 15

Urologia Polska 2001/54/2

Ocena bezpieczeństwa stosowania metotreksatu u chorych z wytworzonym zastępczyni pęcherzem jelitowym
Tadeusz Niezgoda(1), Tomasz Szydełko(1), Paweł Kowal(1), Anna Wiela-Hojeńska(2), Krystyna Orzechowska-Juzwenko(2), Józefa Unolt(2)
trafność: 15

Urologia Polska 1981/34/2

Skład chemiczny kamieni moczowych a zawartość niektórych ich składników w surowicy i w moczu
Witold Patrzyk
trafność: 15

Urologia Polska 1988/41/4

WARTOŚĆ DRENAŻU GÓRNYCH DRÓG MOCZOWYCH W ADENOMEKTOMII PRZEZPĘCHERZOWEJ PRZY WSPÓŁISTNIEJĄCYM ZASTOJU MOCZU W GÓRNYCH DROGACH MOCZOWYCH
Józef Matych
trafność: 15

Urologia Polska 1981/34/2

Ryzyko związane z pozostawieniem kikuta moczowodu
Bolesław Kuzaka, Andrzej W. Malewski, Jerzy Golański
trafność: 15

Urologia Polska 1996/49/1

PRZEZCEWKOWA LASEROWA ABLACJA STERCZA
Wojciech Pypno, Wojciech Husiatyński
trafność: 15

Urologia Polska 1988/41/4

SPRAWOZDANIE Z 82 ZJAZDU AMERYKAŃSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO (Anaheim, 17?21 maja 1987 r.)
Andrzej Kaczmarek
trafność: 15

Urologia Polska 1982/35/3-4

Pierwotny odpływ pęcherzowo-moczowodowy u młodych kobiet
Mieczysław Fryczkowski, Wojciech Rawski, Michał Pietrzyk
trafność: 14

Urologia Polska 1990/43/1

ZMIANY UMIERALNOŚCI Z PRZYCZYN UROLOGICZNYCH W POLSCE W LATACH 1970?1985 I ICH ZNACZENIE DLA PLANOWANIA DZIAŁALNOŚCI UROLOGICZNEJ
Jerzy Zieliński, Romuald Dukat
trafność: 14

Urologia Polska 1986/39/1

Operacyjne leczenie obustronnego odpływu pęcherzowo-moczowodowego z zastosowaniem własnej techniki przeszczepienia moczowodów
Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz
trafność: 14

Urologia Polska 1982/35/3-4

Jednoczasowa brzuszno-pochwowa operacja wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet sposobem Michona
Eugeniusz Miękoś, Andrzej Sikorski, Wacław Dec
trafność: 14

Urologia Polska 1987/40/1

SPRAWOZDANIE Z XIX ZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO (GDAŃSK, 6?7 CZERWCA 1986)
Jerzy Zieliński
trafność: 14

Urologia Polska 1982/35/3-4

Postęp w zastosowaniu protezy silikonowej jako materiału zastępczego moczowodu
Andrzej Kotowicz, Jacques Leemans
trafność: 14

Urologia Polska 1997/50/4

PRZYDATNOŚĆ MARKERÓW NOWOTWOROWYCH CEA I AFP W SUROWICY KRWI I W MOCZU U CHORYCH Z RAKIEM PĘCHERZA MOCZOWEGO NA PODSTAWIE MATERIAŁU KLINIKI UROLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ W BYDGOSZCZY
Mieczysław Gajda, Janusz Tyloch, Ferdynand Tyloch, Renata Sujkowska
trafność: 14

Urologia Polska 1978/31/4

Wyniki leczenia tadenanem chorych z gruczolakiem stercza
Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski, Witold Klimowicz
trafność: 14

Urologia Polska 1983/36/4

Przezodbytnicza biopsja cienkoigłowa w diagnostyce raka stercza
Jan Leńko, Andrzej Bugajski, Maciej Augustyn
trafność: 14

Urologia Polska 1989/42/1

ZASTOSOWANIE TESTU PRZEPŁYWOWO-CISNIENIOWEGO WE WCZESNEJ OCENIE SKUTECZNOŚCI LECZENIA OPERACYJNEGO WODONERCZA U DZIECI
Michał Martyński, Andrzej Jankowski, Wacław Zieliński
trafność: 14

Urologia Polska 1990/43/2

BADANIA DOŚWIADCZALNE NAD LOSAMI PASTY TEFLONOWEJ I 2ELU KOLAGENOWEGO PO ICH WSTRZYKNIĘCIU W OBRĘB ŚCIANY PĘCHERZA MOCZOWEGO
Andrzej Borówka, Roman Pykało, Krzysztof Pych, Cezary Brzozowski
trafność: 14

Urologia Polska 1996/49/2

OCENA SKUTECZNOŚCI KRÓTKOTRWAŁEJ PROFILAKTYKI ANTYBIOTYKOWEJ W ZAPOBIEGANIU ZAKAŻENIOM UKŁADU MOCZOWEGO PO GINEKOLOGICZNYCH OPERACJACH POCHWOWYCH
Michał Pawlaczyk, Anna Paczkowska, Anna Szumała-Kąkol(1), Maciej Bembniata
trafność: 14

Urologia Polska 2002/55/3

Skuteczność endoskopowego leczenia teflonem pierwotnego odpływu pęcherzowo-moczowodowego u dzieci
Krzysztof Górski(1), Mieczysław Fryczkowski(2)
trafność: 14

Urologia Polska 1982/35/3-4

Zapalenie torbielkowate i zapalenie gruczołowe pęcherza powodujące obustronne wodonercze
Andrzej Borkowski, Aleksander Wasiutyński
trafność: 14

Urologia Polska 1978/31/3

Badania doświadczalne i kliniczne operacyjnego leczenia wodonerczy wrodzonych metodą resekcji połączenia miedniczkowo-moczowodowego
Jan Krakowski
trafność: 14

Urologia Polska 1984/37/3

ROLA PLASTYK PĘCHERZOWO-JELITOWYCH W LECZENIU NEUROGENNEJ DYSFUNKCJI PĘCHERZA
Ludwik Jerzy Mazurek, Zofia Salska, Paweł Wędzikowski, Ryszard Maranda
trafność: 13

Urologia Polska 1983/36/3

Doc. dr hab. med. Jerzy Czopik
Jerzy Zieliński
trafność: 13

Urologia Polska 1988/41/4

SPRAWOZDANIE Z CZWARTEJ KONFERENCJI UROLOGÓW LITEWSKICH
Stefan Wesołowski, Henryk Gajewski
trafność: 13

Urologia Polska 1990/43/1

WCZESNE WYNIKI ENDOSKOPOWEGO LECZENIA ODPŁYWU PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWEGO
Andrzej Borówka, Ryszard Hanecki, Mieczysław Ołpiński, Janusz Gołębiewski, Tadeusz Krzeski
trafność: 13

Urologia Polska 1999/52/4

NABŁONEK PRZEJŚCIOWY IN SITU I PERSPEKTYWY JEGO HODOWLI IN VITRO DLA CELÓW REPARACYJNYCH
Krzysztof H. Włodarski, Paweł Wlodarski, Bolesław Kuzaka
trafność: 13

Urologia Polska 1980/33/2

Nefrektomia radykalna (doniesienie wstępne)
Jarowit Stolarczyk, Jerzy Lorenz, Lucjan Otręba, Janusz Dembowski
trafność: 13

Urologia Polska 1979/32/2

Kamica wapniowa układu moczowego i jej związek z zaburzeniami przemiany materii. Część III
Jerzy Zieliński, Jerzy Pietrek
trafność: 13

Urologia Polska 1996/49/1

JULIUS BRUCK (1840-1902) - WROCŁAWSKI DENTYSTA. ENDOSKOPIA MIĘDZY PH. BOZZINIM A M. NITZE
Tadeusz Zajączkowski, Andreas Paul Zamann, Anton Michael Zamann
trafność: 13

Urologia Polska 2002/55/2

Uszkodzenia urazowe nerek - postępowanie diagnostyczne i lecznicze w 62 oddziałach urologii w Polsce w latach 1995-1999
Zygmunt F. Dobrowolski(1), Wojciech Habrat(1), Wacław Lipczyński(1), Piotr Jakubik(1), Jacek Kusionowicz(1), Joanna Jakowicka-Wordliczek(2)
trafność: 13

Urologia Polska 1999/52/1

NACZYNIAK JAMISTY PĘCHERZA MOCZOWEGO U 10-LETNIEGO CHŁOPCA LECZONEGO LASEREM ND: YAG
Wojciech Pypno
trafność: 13

Urologia Polska 1983/36/2

Wpływ witaminy d3 preparatu wapnia oraz kalcytoniny na doświadczalną kamicę moczową u szczurów
Józef Traczyk, Krystyna Dąbrowska
trafność: 13

Urologia Polska 1988/41/2

UWAGI O ODPROWADZENIU JELITOWYM MOCZU SPOSOBEM BRICKERA U DZIECI
Bogdan Stodulski, Zygmunt H. Kaliciński, Włodzimierz Joszt, Ewa Zarzycka-Szczerbowska
trafność: 13

Urologia Polska 1980/33/1

Martwica kroczowego odcinka cewki moczowej (cm.) i błony śluzowej szyi pęcherza moczowego (p.m.) jako powikłanie urazu zadanego cewnikiem foley'a i wtórnego zakażenia, w przebiegu leczenia ciężkiego urazu mózgowego
Andrzej Borkowski, Janusz Franz, Marek Guzowski,Halina Korkuc, Irena Tejkowska-Goslicka, Andrzej Tomczyk, Sławomir Willenberg
trafność: 13

Urologia Polska 1978/31/1

Sprawozdanie z 70 kongresu urologów amerykańskich
Stefan Wesołowski
trafność: 13

Urologia Polska 1998/51/3

ENDOSKOPOWE LECZENIE NOWOTWORÓW GÓRNYCH DRÓG MOCZOWYCH
Andrzej Borkowski
trafność: 13
ANALIZA CZYNNIKÓW PROGNOSTYCZNYCH WPŁYWAJĄCYCH NA ODPOWIEDŹ GUZA NA NAPROMIENIANIE I WYNIKI LECZENIA U CHORYCH NA RAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Ryszard Krynicki
trafność: 13

Urologia Polska 1983/36/1

Anatomiczne podstawy zabiegów na nerce podwójnej
Maciej Augustyn
trafność: 12

Urologia Polska 1994/47/1a

Zespół wierzchniactwa i wynicowanego pęcherza
Czesław Szymkiewicz
trafność: 12

Urologia Polska 1997/50/1

NISKOENERGETYCZNA LASEROTERAPIA STERCZA
Bronisław Stawarz, Andrzej Gomuła, Jarosław Malczyński, Włodzimierz Chudzik, Sławomir Gołoś
trafność: 12

Urologia Polska 1995/48/1

SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU W SZKOLENIU PT. ?ENDOCHIRURGIA NERKI I MOCZOWODU" - Loano, 13-16.11.1994 r.
Ewa Koźmińska(1), Lech Stachurski(2), Tomasz Ferenz(1)
trafność: 12

Urologia Polska 1985/38/2

PIERWOTNY ODPŁYW PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWY U DZIECI
Andrzej Borówka
trafność: 12

Urologia Polska 1996/49/4

MIEJSCOWA PRZEZCEWKOWA HIPERTERMIA MIKROFALOWA (TUMT) W LECZENIU PRZEWLEKŁEGO NIEBAKTERYJNEGO ZAPALENIA ORAZ ŁAGODNEGO ROZROSTU STERCZA*
Maciej Gruszczyński, Czesław Pawlak, Eugeniusz Miękoś
trafność: 12

Urologia Polska 1978/31/4

Zachowanie się zakażeń dróg moczowych. Tlenowa flora bakteryjna w przebiegu leczenia urologicznego
Kazimierz Adamkiewicz, Wojciech Ahn, Alfred Samet
trafność: 12

Urologia Polska 1984/37/4

SZPITALNE ZAKAŻENIA MOCZOWE W UROLOGII (NA PODSTAWIE WŁASNEGO MATERIAŁU)
Leonard Teneta, Halina Midro, Jerzy Zieliński
trafność: 12

Urologia Polska 2000/53/3

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA U PACJENTÓW Z PODEJRZENIEM KAMICY MOCZOWODOWEJ
Andrzej Cieszanowski(1), Katarzyna Zaniewicz(2), Barbara Rożniatowska-Sadkowska(2), Tomasz Nadolski(3), Jan Skarbek-Kiełczewski(3), Jan Szymanowski(3)
trafność: 12

Urologia Polska 1979/32/2

Oddział urologiczny Hopital Henri Mondor-Paris-Creteil sprawozdanie ze stażu naukowego 4.IV.—14.V.77 r.
Andrzej Borkowski
trafność: 11

Urologia Polska 1998/51/4

ROLA UKŁADU GABA-ERGICZNEGO W POWSTAWANIU NOWOTWORÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO I GRUCZOŁU KROKOWEGO ? BADANIA WSTĘPNE
Dariusz Borowiec, Tadeusz Spruch, Maria Juszkiewicz(1)
trafność: 11

Urologia Polska 1989/42/4

SPRAWOZDANIE Z POBYTU NAUKOWEGO W KLINICE UROLOGII W WURZBURGU (RFN) ? 2. 2. 1989 ? 2. 3. 1989 R.
Andrzej Bugajski
trafność: 11

Urologia Polska 1998/51/1

PROFESOR ZWYCZAJNY DR HAB. MED. TADEUSZ KRZESKI (1922-1998) - WSPOMNIENIE POŚMIERTNE
trafność: 11

Urologia Polska 1981/34/1

Doświadczalne porównanie klinowego i poprzecznego wycięcia bieguna nerki. Badania morfologiczne
Wojciech Nurkiewicz, Jerzy Wałecki,Mmarek Woynarowski
trafność: 11

Urologia Polska 1999/52/2

STOSOWANIE TAMSULOSYNY U 19 365 PACJENTÓW Z OBJAWAMI Z DOLNEGO ODCINKA DRÓG MOCZOWYCH: CZY WSPÓŁISTNIEJĄCE CHOROBY WPŁYWAJĄ NA TOLERANCJĘ LECZENIA?
Martin C. Michel, Ludwig Mehlburger, Hans-Uirich Bressel, Helmut Schumacher, Rafael F. Schaffers, Mark Goepel
trafność: 11

Urologia Polska 1990/43/2

UKŁAD NARZĄDÓW MOCZOWYCH W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ
Kazimierz Trznadel, Jan Leńko
trafność: 11

Urologia Polska 1979/32/1

Sprawozdanie z 71 kongresu Francuskiego Towarzystwa Urologicznego Paryż 9-13.X.1977 rok
Andrzej Borkowski
trafność: 11

Urologia Polska 1999/52/2

SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU UROLOGII REKONSTRUKCYJNEJ
Jarosław Kasprzak, Tomasz Szydełko
trafność: 11

Urologia Polska 1996/49/1

WPŁYW NAWRACAJĄCEGO ZAKAŻENIA UKŁADU MOCZOWEGO NA CZYNNOŚĆ NEREK, ZMIANY UROGRAFICZNE I ODPOWIEDŹ IMMUNOLOGICZNĄ ? OBSERWACJA DŁUGOTRWAŁA
Maciej Krzymański, Wojciech Suwała, Andrzej Oko, Kazimierz Rzymski
trafność: 11

Urologia Polska 1997/50/2

WYNIK OPERACJI METODĄ MARSHALL-MARCHETTI-KRANTZ W OCENIE PACJENTEK
Maciej Czaplicki, Piotr Dobroński, Cezary Torz, Andrzej Borkowski
trafność: 11

Urologia Polska 1979/32/2

Leczenie nowotworów pęcherza moczowego
Jerzy Niemirowicz
trafność: 11

Urologia Polska 2003/56/2

Technika retroperitoneoskopowej plastyki zwężenia miedniczkowo-moczowodowego w ułożeniu na brzuchu u dzieci
Wiesław Urbanowicz(1), Michał Wojnicki(1), Maciej Kowalczyk(2)
trafność: 11

Urologia Polska 1979/32/3

Doświadczalne zamknięcie przetok pęcherzowo-pochwowych przy użyciu kleju
Andrzej Musierowicz
trafność: 11

Urologia Polska 1990/43/2

SPRAWOZDANIE Z SYMPOZJUM ?NEW TRENDS IN UROLOGY", NIJMEGEN (HOLANDIA), 13?16. 09. 1989
Kazimierz Krajka
trafność: 10

Urologia Polska 2000/53/1

SPRAWOZDANIE Z 94. DOROCZNEGO SPOTKANIA AMERYKAŃSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO DALLAS, 1-6 MAJA 1999 R.
Marek Wyczółkowski, Bohdan Pawlicki, Zbigniew Piasecki
trafność: 10

Urologia Polska 1994/47/4

Pęcherz odbytniczy typu Mainz II — Miller — Hautman
Kazimierz Krajka, Arkadiusz Mikszewicz, Lech Stachurski, Dariusz Perkowski
trafność: 10

Urologia Polska 1993/46/4

Ciąża i poród po wszczepieniu moczowodów do esicy
Stefan Wesołowski
trafność: 10

Urologia Polska 1997/50/3

MORFOLOGICZNE ASPEKTY BADAŃ NAD UNERWIENIEM ZWIERACZA ZEWNĘTRZNEGO CEWKI MOCZOWEJ
Ryszard Aleksandrowicz, Piotr Radziszewski
trafność: 10

Urologia Polska 2002/55/1

Wykorzystanie poszerzonego moczowodu do augmentacji pęcherza neurogennego u dzieci
Lidia Skobejko-Włodarska, Jerzy Czyż, Krystyna Strulak, Piotr Gastoł, Czesław Szymkiewicz, Małgorzata Baka-Ostrowska, Jan Karol Wolski, Mieczysław Śmigielski
trafność: 10

Urologia Polska 1996/49/2

WYBRANE PROBLEMY NAWROTOWEJ KAMICY UKŁADU MOCZOWEGO CZĘŚĆ I: OCENA WARTOŚCI DIAGNOSTYCZNEJ I ROKOWNICZEJ WYBRANYCH BADAŃ BIOCHEMICZNYCH MOCZU
Elżbieta Panasiuk-Jarzyło
trafność: 10

Urologia Polska 1994/47/4

Epidemiologia i badania przesiewowe dla onkologicznych chorych w urologii
Jadwiga Rojewska(1), Andrzej Musierowicz(1)
trafność: 10

Urologia Polska 1998/51/2

POWIKŁANIA UROLOGICZNE PO PRZESZCZEPIE NERKI
Roman Kostyrka, Stanisław Zieliński, Maciej Wójcicki
trafność: 9

Urologia Polska 2001/54/1

Rys historyczny zabiegów endoskopowych stosowanych w urologii
Roman Sosnowski, Tomasz Demkow, Wojciech Rogowski. Tomasz Chwaliński, Piotr Marczyński, Tomasz Kalinowski
trafność: 9

Urologia Polska 1990/43/3

ROZWÓJ AKTUALNYCH KONCEPCJI NA TEMAT DEFINITYWNEGO ODPROWADZENIA MOCZU
Andrzej Borkowski
trafność: 9

Urologia Polska 1985/38/2

SPRAWOZDANIE Z XXXVI KONGRESU NIEMIECKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGÓW W BREMIE (3.10.?6.10.1984 r.)
Kazimierz Adamkiewicz
trafność: 9

Urologia Polska 1982/35/1-2

Sprawozdania z posiedzeń Naukowego Oddziału Warszawskiego PTU
Jan Antczak
trafność: 9

Urologia Polska 1979/32/4

O zapobieganiu nawrotom nowotworów pęcherza moczowego
Andrzej Kaczmarek
trafność: 9

Urologia Polska 2001/54/3

Przegląd piśmiennictwa chirurgicznego - urologia
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski
trafność: 8

Urologia Polska 1997/50/4

WARTOŚĆ PROGNOSTYCZNA PLOIDII DNA W RAKACH PĘCHERZA MOCZOWEGO
Anna Kołodziej, Danuta Duś, Janusz Dembowski, Tadeusz Niezgoda, Bogdana Dąbrowska, Jerzy Lorenz
trafność: 8

Urologia Polska 1996/49/4

PLOIDIA DNA A CZAS PRZEŻYCIA PACJENTÓW Z GUZAMI PĘCHERZA MOCZOWEGO. BADANIA RETROSPEKTYWNE
Anna Kołodziej, Danuta Duś, Bogdana Dąbrowska, Jerzy Lorenz
trafność: 8

Urologia Polska 1994/47/1-2

Prof. dr med. Stanisław Cieśliński (1922-1994)
Grzegorz Krzyżanowski, Mariola Matyjaszczyk
trafność: 8

Urologia Polska 2001/54/4

Leczenie operacyjne dziewczynek z wrodzonym przerostem nadnerczy
Maria Wieczorek-Grohman(1), Wiesław Urbanowicz(1), Jerzy Starzyk(2)
trafność: 8

Urologia Polska 1978/31/4

Prof. dr Emil Michałowski - wspomnienie pośmiertne
Jan Leńko, Marek Gałka
trafność: 8

Urologia Polska 1984/37/3

GRUŹLICA UROGENITALNA (POSTĘPY W DIAGNOSTYCE I LECZENIU)
Ludwik Jerzy Mazurek
trafność: 7

Urologia Polska 2008/61/4

Przetoki pęcherzowo-pochwowe – retrospektywna ocena wyników leczenia operacyjnego w latach 1991-2006 w materiale własnym
Teresa Gawlik-Jakubczak1, Kazimierz Krajka2
trafność: 7

Urologia Polska 1978/31/1

Radykalna przezcewkowa elektroresekcja (ERS) gruczolaka stercza
Adam Szkodny
trafność: 7

Urologia Polska 1998/51/1

ROLA BADAŃ URODYNAMICZNYCH W OCENIE PRZESZKODY PODPĘCHERZOWEJ W ŁAGODNYM ROZROŚCIE GRUCZOŁU KROKOWEGO
Cezary Szcześniak, Henryk Krasnowski, Piotr Radziszewski
trafność: 7
LECZENIE FARMAKOLOGICZNE ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH PROCESU MIKCJI
Piotr Radziszewski, Andrzej Borkowski
trafność: 6

Urologia Polska 1999/52/4

LEON KRYŃSKI - WYBITNY UROLOG KOŃCA XIX WIEKU - TWÓRCA PODŚLUZÓWKOWEGO WSZCZEPIENIA MOCZOWODÓW DO ESICY
Roman Sosnowski, Wojciech Rogowski, Tomasz Demkow
trafność: 6

Urologia Polska 1984/37/1

SILVA RERUM ? CZYLI O SPOSOBACH OBRAZOWANIA UKŁADU NARZĄDÓW MOCZOWYCH
Jerzy Wójtowicz
trafność: 6

Urologia Polska 1983/36/1

Sprawozdanie z V Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Urologicznego Wiedeń, 10?15 maja 1982 r.
Jerzy Zieliński
trafność: 6

Urologia Polska 2003/56/1

Przegląd piśmiennictwa urologicznego. Listopad 2001 - październik 2002
Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski
trafność: 5